dugnadsgjeng i pauseVåren 2016 fikk vi tilbud om å overta mye nytt utstyr fra Sunrise Medical. Det er et firma som forhandler mobilitetshjelpemidler som rullestoler, scootere mm. Opprinnelig var det Nesodden Rotaryklubb som fikk spørsmålet, men de koblet inn Hjelpemiddelfondet fordi vi siden 2002 har sendt containere med hjelpemidler til etableringen av en hjelpemiddelsentral i Uruguay (CENATT). (Den første dugnadsgjeng ved container 86hjelpemiddelsentralen i Latinamerika – og basert på en unik norsk formidlingsmodell av hjelpemidler).

I alt fikk vi utstyr nok til seks containere fra Sunrise Medical og Rotaryklubben på Nesodden var med oss å pakke flere av dem. Dugnader er alltid best med mange folk!

kartonger med utstyr til cont 82Ansatte i Sunrise Medical har også stilt opp på en svært generøs måte og pakket utstyr både fra Århus og Nederland uten at vi behøvde å være tilstede. MIDES (Sosialdepartementet i Uruguay) har finansiert alle forsendelsene og forteller at de er imponert over antall hjelpemidler og den gode kvaliteten på utstyret.