Samarbeid

Samarbeid2018-07-01T16:14:28+01:00

Hjelpemiddelfondet har siden 2002 fått et solid og godt samarbeide med ansatte på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Sunnaas sykehus og med fagfolk på flere nivåer i offentlig forvaltningen på helse og i utdanningssystemene i Uruguay.

Vi samarbeider om etablering av utlån av hjelpemidler, utvikling og gjennomføring av kurs og gjensidig besøk for å utveksle ideer og lære av hverandres erfaringer. Dette samarbeidet gjør det mulig å sikre at utstyret som sendes er i god stand og at det også er det utstyret som brukerne trenger.

Hjelpemiddelfondet ha estado trabajando en estrecha colaboración con los empleados de NAV Centro de Ayudas Técnicas de Oslo y Akershus, Sunnaas Hospital, y con profesionales de diversos niveles en la administración pública, en el sistemas de salud y educación de Uruguay desde 2002.

Colaboramos para establecer una central de préstamos de ayudas técnicas para personas con discapacidad, desarrollar e implementar cursos y visitas mutuas para intercambiar ideas y aprender de las experiencias de los demás. Esta colaboración permite garantizar que el equipo que se envía está en buenas condiciones y que también es el equipo que necesitan los usuarios.

Aktuelle saker

Ulikt utstyr til ulike institusjoner/Diferente equipamiento para diferentes instituciones

3. juli 2019|Categories: Gjenbruk, Samarbeid, Siste nytt|

Container nr 124 er nå underveis til to ulike institusjoner i Uruguay. Vi samarbeider med Turistdepartementet og CENATT (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas/Senter for tekniske og teknologiske hjelpemidler) i denne forsendelsen.

Fjerde container til Ildlandet/Cuarto envío hacia Tierra del Fuego

9. juni 2019|Categories: Gjenbruk, Samarbeid, Siste nytt|

I forrige uke pakket og sendte vi den fjerde containeren til Rio Grande kommune i Ildlandet, helt sør i Argentina. Det er godt å vite at alt det utstyret vi pakker inn i containeren blir tatt imot av fagfolk som vet hvordan dette skal brukes forsvarlig. 

Tre containere i tre årstider – i samme måned / En un mes: tres container, tres estaciones   

1. november 2018|Categories: Gjenbruk, Kunnskap, Samarbeid, Siste nytt|

Om noen få dager reiser en delegasjon fra Hjelpemiddelfondet sammen med et fagteam fra Sunnaas sykehus og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus til Argentina og Uruguay.