Samarbeid

Samarbeid2020-12-04T22:45:26+01:00

Hjelpemiddelfondet har siden 2002 fått et solid og godt samarbeide med ansatte på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Sunnaas sykehus og med fagfolk på flere nivåer i offentlig forvaltningen på helse og i utdanningssystemene i Uruguay og Argentina.

Vi samarbeider om etablering av utlån av hjelpemidler, utvikling og gjennomføring av kurs og gjensidig besøk for å utveksle ideer og lære av hverandres erfaringer. Dette samarbeidet gjør det mulig å sikre at utstyret som sendes er i god stand og at det også er det utstyret som brukerne trenger.

Hjelpemiddelfondet ha estado trabajando en estrecha colaboración con los empleados de NAV Centro de Ayudas Técnicas de Oslo y Akershus, Sunnaas Hospital, y con profesionales de diversos niveles en la administración pública, en el sistemas de salud y educación de Uruguay desde 2002. Desde 2017 también hemos colaborado con varias provincias de Argentina.

Colaboramos para establecer una central de préstamos de ayudas técnicas para personas con discapacidad, desarrollar e implementar cursos y visitas mutuas para intercambiar ideas y aprender de las experiencias de los demás. Esta colaboración permite garantizar que el equipo que se envía está en buenas condiciones y que también es el equipo que necesitan los usuarios.

Aktuelle saker

Go to Top