Forsiden2019-01-22T08:50:20+01:00

Vi gjør Henning Mankells ord til våre:
«Solidaritet er min grunnleggende ideologi og defineres gjennom handling, ikke ord.»

Hacemos nuestras las palabras de Henning Mankell:
«Solidaridad es mi fundamento ideologico y se define a traves de la accion, no de las palabras.»

Siste nytt / Ultimas noticias