Forsiden2022-01-17T19:17:29+01:00

Vi gjør Henning Mankells ord til våre:
«Solidaritet er min grunnleggende ideologi og defineres gjennom handling, ikke ord.»

Hacemos nuestras las palabras de Henning Mankell:
«Solidaridad es mi fundamento ideologico y se define a traves de la accion, no de las palabras.»

Siste nytt / Ultimas noticias

Go to Top