Hjelpemiddelfondet ble etablert i 2002 av Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero og er en norsk idealistisk, upolitisk og ikke statlig (ngo) virksomhet. Hovedformålet med virksomheten er innsamling, formidling og gjenbruk av utrangerte hjelpemidler, sykehusutstyr og utdanningsmateriale som av ulike årsaker ikke lengre brukes i Norge. Kompetanseoverføring om tilpassing, reparasjon og utvikling er etterhvert blitt en viktig del av vår virksomhet.

Fra november 2015 har vi samarbeidet med Sunnaas sykehus om kompetanseoverføring og internasjonale kurs i rehabilitering – arrangert i Montevideo, Uruguay og i 2018 også i Rio Grande, helt sør i Argentina.

Vi har avtale og samarbeider jevnlig med blant annet NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Utstyret kommer fra det offentlige, fra private firmaer og fra frivillige organisasjoner og er i god brukbar stand.

Vi har per 1.11.21 sendt 141 containere, med rullestoler, rullatorer, gåstoler, krykker, tekstforstørrere, datamaskiner, skrivebord, ambulanser, sykehussenger, operasjonsbord, bårer, ultralydapparat, anestesibord og sykehusuniformer til ulike institusjoner og sykehus i Latinamerika.

Vi får regelmessig søknader om utstyr fra mange land og fra forskjellige institusjoner, sykehus og organisasjoner. Vi vet at utstyret kommer fram til dem som trenger det fordi vi samarbeider tett med ansatte i offentlige departement, i kommunale etater og i etablerte, seriøse institusjoner.

Vi har også vært på besøk hos de fleste mottakerne og fulgt opp samarbeidet med dem gjennom kartlegging av hvilket utstyr de trenger mest og med kompetanseoverføring via forelesninger eller i verksteder med praktisk skulder-ved -skulder opplæring. Forsendelsene av containere er for oss et viktig internasjonalt solidaritetsarbeide og vi vet at de som tar imot utstyret bruker mye ressurser på å fordele dette til dem som trenger det mest.

Hjelpemiddelfondet es una organización civil noruega sin fines de lucro, de base idealista y apolítica, creada por iniciativa de Marianne Irgens Hagen y Carlos Caballero en el 2002. El objetivo concreto y principal de nuestra organización es el de seleccionar, mediar y la correcta puesta a punto de medios de ayuda para discapacitados, instrumental hospitalario, material educativo, entre otros, que, por el gran desarrollo tecnológico y la necesaria renovación que se da en Noruega, se pueden y deben ser enviados a las sociedades más necesitadas.

En noviembre de 2017 trabajamos en conjunto con el Hospital Sunnaas en un curso internacional sobre rehabilitación realizada en Montevideo. Hemos trabajado junto a Sunnaas desde 2015 y en noviembre 2018 colaboramos en otro curso con ellos.

Nuestra labor se hace posible gracias a los convenios con organizaciones y/o instituciones locales como Hjelpemiddelsentralen en Oslo y Akershus (Central de Medios de Ayuda de Oslo y Akershus. De la misma manera, el relacionamiento que hemos establecido con otras organizaciones civiles, con instituciones estatales  y empresas privadas, generan un flujo de equipamientos para ser dirigidos a servicios de salud públicos y/o a programas, cuyos objetivos buscan el mejoramiento del sistema sanitario y condiciones de educación, y la inclusión de los más de 85 millones de discapacitados que existen en América Latina.

A noviembre de 2021 hemos enviado 141 contenedores, con sillas de ruedas, andadores, bipedestadores, muletas, ampliadores de textos e imagines, impresoras Brailler, computadoras, impresoras, servidores, ambulancias, camas articulables eléctricas e hidráulicas, colchones y almohadones especiales para quemados/escaras, mesas y lámparas de operación, mesas de anestesia, instrumentos de cirugía, camillas, equipos de ultrasonidos, sabanas, uniformes, equipos de laboratorio, carros térmicos, material de cocina de hospital, etc. para muchas instituciones y hospitales de América Latina.

Para asegurar la correcta distribución de los materiales enviados, las contrapartes que reciben estos materiales son instituciones oficiales y/o Organizaciones No Gubernamentales serias y reconocidas localmente por su labor, con la coordinación y la participación de gobiernos locales y/o las representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de Noruega.

En varias oportunidades hemos visitado la mayoría de los receptores , donde pudimos constatar la correcta distribución y uso de los materiales enviados y hemos también establecido cooperación en forma de traslado de conocimientos en conferencias y talleres prácticos.