Hjelpemiddelfondet
Adresse/Direccion: Vardenbakken 99, 1450 Nesoddtangen, Norge/Noruega
hmfond@yahoo.no

Kontonummer/Cuenta nro: 0539 1499197
IBAN: NO51 05391499197
BIC/Swift: DNBANOKK
DNBnorbank, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge/Noruega

Leder/Presidenta:
Marianne Irgens Hagen, mobil 0047 909 69 953

Sekretær/Secretario:
Carlos Caballero, mobil 0047 980 44 495

Carlos Caballero og Marianne Irgens Hagen

Om logoen vår

Illuminadesign ved Trine Benjaminsen har designet vår logo uten kostnader for oss i Hjelpemiddelfondet fordi hun ønsker å støtte vår idealistiske nonkommersielle virksomhet. Takk for det, Trine!