Cenatt; delprosjekt verksted og innredning

Hjelpemiddelfondets store drøm om å være med å utvikle en hjelpemiddelsentral i Uruguay i samarbeid med statlige og kommunale instanser der – er nå i ferd med å manifistere seg.

Nye CenattCENATT har fått en bygning i Pradoparken sentralt i Montevideo. Den ble pusset opp utvendig i 2014 og et ortopedisk verksted er etablert sammen med fagfolk fra Cuba. Det meste av utstyret vi har sendt over fra Norge er katalogisert og enten lånt ut eller lagret i påvente av nye utlån.

Gml CENATTDet som mangler nå er verksted hvor de kan tilpasse, reparere og utvikle hjelpemidler og et rom hvor utstyret kan vaskes og gjøres klart for neste utlån. Verkstedet er også tenkt som en viktig læringsarena hvor kompetanse kan utvikles og utveksles mellom ansatte i CENATT og studenter fra teknisk høyskole i Uruguay (UTU). Studentene i mekaniske fag trenger praksis fra hjelpemiddelområdet og de ansatte i verkstedet trenger teori i mekanikkfaget. Men før dette kan skje må det kjøpes inn verktøy og maskiner. Det må også kjøpes inn maling til innvendig rehabilitering av tak og vegger, samt reoler for lagring av mer utstyr.

utstyr for gjenbrukProsjekter som planlegges for felles beste har en tendens til å tiltrekke seg kvalifiserte folk. Så har skjedd i planleggingen av verksted i CENATT også. En lokal «Petter Smart» har utviklet og laget rullestoler og amfibierullestoler (rullestol til strand og vannbruk) til eget bruk gjennom flere år og en mer kompetent verkstedleder enn han, er nok vanskelig å finne. Han har satt opp en innkjøpsliste over hvilke verktøy og maskiner som trengs til slike verksted og oversendt denne listen til oss i Hjelpemiddelfondet. Vi har ingen midler til å kjøpe inn dette men ildsjeler i den lokale Rotaryforeningen på Nesodden er med å skaffe til veie det som trengs for å kjøpe inn både til verksted og innvendig restaurering.

Planen er at i løpet av våren 2018 skal lokalene være malt, vaskerommet stå klart og minst ett verksted være i drift.