CENATT er basert på en norsk modell der personer med nedsatt funksjonsevne – uansett deres økonomiske tilstand – kan få tilgang til de hjelpemidlene de trenger. På hjelpemiddelsentralen skal hvert enkelt hjelpemiddel også tilpasses den som skal bruke det.

M og C og utstyr cont 50Bakgrunn for prosjekt «hjelpemiddelsentral i Uruguay»

I november 2002 sendte Hjelpemiddelfondet den første containeren med brukte hjelpemidler til Urugauy. Siden den gang har vi samlet inn, pakket ned og sendt hjelpemidler og annet brukt utstyr fra Norge til ulike offentlige institusjoner og sykehus i Uruguay. Sosialdepartementet i Uruguay (MIDES) var og er den største mottakeren av brukte hjelpemidler fra Norge. Utstyret får vi fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, FAIR og flere sykehus i Østlandsområdet.

ContainerbåtDet er stort behov for hjelpemidler i Uruguay og tilgangen på hjelpemidler er begrenset og tilgjengelig bare for dem som har råd til å kjøpe hjelpemidler på det åpne markedet. Denne situasjonen er langt fra tilstrekkelig. For å garantere for de rettighetene personer med nedsatt funksjonsevne har til å leve et meningsfylt liv, ønsket vi i Hjelpemiddelfondet å være med på å opprette en hjelpemiddelsentral i Uruguay. For dette formålet skal det brukes allerede eksisterende tjenester, men det skal også anskaffes, produseres og distribueres hjelpemidler. Teknisk Universitet (UTU) bidrar med undervisning og opplæring og vil også bistå med å produsere en del nytt utstyr. Det er en stor fordel at prosessen med teoretisk opplæring holdes på samme sted som praksisen. Det gir en merverdi for alle involverte. Det vil også drives aktiv forskning her for å generere ny kunnskap og innovasjon på et felt det finnes lite studier på, i denne regionen.

Gml CenattDet tar tid fra en ide er plantet til et prosjekt er etablert. Prosjektplanene ble utarbeidet på initiativ fra MIDES og det har vært nyttige år med justering av planer, forsendelser av mer utstyr og overføring av kompetanse. Prosjektet er et nasjonalt prosjekt og står godt i et samarbeide mellom MIDES, Montevideo kommune og Uruguays Teknisk Universitet (UTU) og Hjelpemiddelfondet. De siste par årene har også lokale Rotaryforeninger i Uruguay og Norge bidratt i prosjektet.

Prosjektet har som mål å skape et system med anskaffelse, produksjon, utvikling av teknologi, forskning og trening. Videre er formidlingen av hjelpemidler til hver enkelt person – der det kreves nødvendig tilpasning – en komponent av stor betydning for brukeren av hjelpemidlet.

Et hjelpemiddel er enhver gjenstand, tiltak eller teknisk løsning som kan bidra til å redusere praktiske utfordringer en person har på grunn av nedsatt funksjonsevne på et eller flere områder.  Det finnes hjelpemidler som gjør det mulig for de fleste å klare seg selv i dagliglivet, i jobben og i fritiden; fra krykker og rullatorer til sykler som kan «tråkkes» med hendene – og mye mer for alle typer funksjonsnedsettelser. Målet er å fremme aktivitet og deltakelse for alle borgere – uansett funksjonsnivå. 

Nye CenattSelve bygningen som huser CENATT har de siste årene gjennomgått store utbedringer både innvendig og på fasaden for å få optimale forhold for de aktivitetene som skal fungere her. Optimale forhold betyr at uteområdene, inngangsparti og rom gjøres tilgjengelige for rullestolbrukere. Huset er på 700 m2 og 500 m2 skal brukes til hjelpemiddelsentralen og 200 m2 skal brukes av ONPLI (organisasjon for sysselsetting av funksjonshemmede i arbeidslivet). Dette rehabiliteringsarbeidet pågår fortsatt (2017).

CENATT inngangenHjelpemiddelfondet har god kontakt med alle involverte i prosjektet og besøker CENATT flere ganger per år. Det er veldig motiverende å se hvordan den norske modellen for en hjelpemiddelsentral er blitt så godt tilpasset forholdene i Uruguay.