NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har vært rause, sier Carlos Caballero, og sikter til de to ansatte; Kiddi Lokøen og Marianne Holstvold ved hjelpemiddelsentralen som reiste sammen med oss til Uruguay for å holde kurs der.  Det var sosialdepartementet i Uruguay (MIDES) som var vårt vertskap og som betalte både reise og opphold for de to.

De siste ti årene har vi sendt over 3000 rullestoler fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus til gjenbruk i Uruguay og tiden var inne for å vise hvordan disse best tilpasses for de som skal bruke dem. I alt var det ca 80 lærere og elever ved teknisk høyskole der borte som fikk diplom for gjennomført kurs. Kurset var lagt opp over to dager; en dag med teori, og en dag med praktisk opplæring. I teoridelen var det i alt over 200 personer tilstede.

Vi kjørte 330 mil på ti dager, for å holde kurs på fem høyskoler i fire forskjellige fylker. I den praktiske delen av kursene fikk hver deltaker i oppgave å komme seg rundt på skolen og skolens uteområde sittende i en rullestol.

Det ble en opplevelse de aldri glemmer, sa de under evalueringen; den minste lille terskel ble et hinder for å komme på wc eller kjøpe en matbit i kantina. Det hadde de aldri lagt merke til før. At det også var viktig at rullestolen ble regulert slik at den passet til akkurat den personen som skulle sitte der, var også helt nytt. Flere av deltakerne ville bruke denne nye kunnskapen i videre utdanning, hvis de fikk  muligheten til det. De roste også kursopplegget som i sin helhet var utviklet av Kiddi Lokøen.

Tilbakemeldingene fra skoleledelsen var også udelt positive. De ble inspirert og motivert til å fortsette samarbeidet med oss og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus om en videreutvikling av kursene også til et høyere nivå i den tekniske utdanningen.

Parallelt med kursene hadde vi flere møter på de institusjonene og skolene som bruker det utstyret vi har sendt nedover. Både pc-ene, rullestolene og de mer spesialtilpassede hjelpemidlene er i daglig bruk. Samtlige tilbakemeldinger vitnet om at behovet er stort og viljen enda større – men at det nesten ikke er midler til å kjøpe utstyr for.

Vi fortsetter derfor samarbeidet og har undertegnet en avtale om å sende ti containere med utstyr i 2013.

NAV la Central del medios de Ayuda de Oslo y Akershus ha sido muy generosa, dice Carlos Caballero y apunta hacia los dos tecnicos (Kiddi Lokøen y Marianne Holstvold) de dicha Central que han viajado con nosotros Uruguay para dictar cursos.

La temática fue adaptación y reparación de sillas de ruedas para aprox. 80 docentes y estudiantes de la escuela técnica de Uruguay. El curso era de dos días: un día la teoría y el otro la enseñanza práctica.

Durante el curso, cada participante recibió la tarea de ir alrededor de la escuela sentado en una silla de ruedas. Fue una experiencia que nunca olvidarán, dijeron durante la evaluación. Cosas tan insignificantes se tornaban un gran obstáculo para llegar al baño o comprar algo en la cafetería. Nunca antes habían notados tales obstáculos.

La importancia de que la silla se ajustara exactamente a la persona que estaba sentada allí, era también algo nuevo. Varios participantes usarían estos nuevos conocimientos para continuar su educación, si tienen la oportunidad.

Paralelamente a los cursos mantuvimos varias reuniones con instituciones y escuelas que usan los equipos que hemos enviados. Computadoras, sillas de ruedas y tantas otras ayudas más personalizadas están en uso diario. Al mismo tiempo hemos visto que las necesidades son mas grandes pero que casi no hay fondos para comprar equipo.

Continuaremos por lo tanto con la cooperación y ya hemos firmado un acuerdo para enviar  10 contenedores mas con material en este año 2013.