Det er ikke ofte vi pakker container i snø og kulde, men nå måtte vi gjøre et unntak.

Det hastet med å få sendt rullestoler, reservedeler og verktøy til Uruguay – for i april reiser vi ned dit sammen med teknisk ekspertise fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. De skal undervise – teoretisk og praktisk i tilpassing og reparasjon av rullestoler.

I ti år har vi sendt rullestoler til Uruguay og nå skal kunnskapen om dette mobilitetshjelpemidlet overføres til elever og lærere på den tekniske høyskolen der. Det er høyskolen som i samarbeid med Montevideo kommune og MIDES (sosial- og velferdsdepartementet) som nå ønsker å inkludere dette faget i sitt høyskoletilbud. Kurset i april er en pilot og skal gjennomføres for fem ulike grupper i fem fylker, før det evalueres. Det er sådd et frø…

No es muy común que cargamos contenedores en el frio y la nieve, pero ahora necesitábamos hacer una excepción. 

Teníamos urgencia de enviar sillas de ruedas, repuestos de las mismas y herramientas hacia Uruguay – porque en abril viajamos junto con técnicos especialistas de el Min. Social- Central de distribucion de medios de Ayuda de Oslo y Akershus. Ellos van a instruir en teoría y práctica sobre adaptación y reparacion de sillas de ruedas.

Durante 10 años hemos enviado sillas de ruedas a Uruguay y ahora se va a transmitir este conocimiento sobre medios de ayuda motrices a alumnos y profesores en la univesidad técnica (UTU). Es UTU en cooperación con la Int. de Montevideo y MIDES que desean incluir esta materia en la Universidad del Trabajo. El curso de abril es una experiencia piloto y se realizará para 5 grupos diferentes para una evaluación. Es la siembra de una semilla…