Uruguays president José Mujica var invitert av statsminister Jens Stoltenberg på Norgesbesøk fredag den 14. oktober. Han hadde et tett program med mange møter denne dagen men valgte likevel å samle uruguayanere som bor i Norge til enda et møte på ettermiddagen.

Vi som har etablert og drifter Hjelpemiddelfondet ble også invitert og fikk et helt spesielt godt møte med en jordnær og visjonær president som viste oss at han setter stor pris på det vi gjør for de svakeste i hans hjemland.

For oss ble dette et møte som rørte oss langt inn i sjelen…

Se opptak fra møtet her: http://adinettv.com.uy/video/2047

El Presidente de Uruguay José Mujica fue invitado por el Primer Ministro Jens Stoltenberg a visitar Noruega el viernes 14 de octubre. Tenía un agenda muy apretada con muhas reuniones y actividades ese día pero aún así, se dió el tiempo para un encuentro con la colonia de uruguayos en Noruega.

Nosotros quienes  fundamos Hjelpemiddelfondet fuimos también invitados y asistimos a un formidable encuentro con un presidente visionario que nos demostró gran reconocimiento por lo que hacemos por los más débiles en su pais.

Para nosotros fue este un encuentro que nos conmovió en lo mas profundo de nuestro ser.

Registro de la reunión en: http://adinettv.com.uy/video/2047