I løpet av september hadde vi fått så mye utstyr fra hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus at vi kunne bestille en container og begynne å stable utstyret inn i den.

Denne containeren er nå på vei til Uruguay med båt – via Hamburg og Buenos Aires. I Montevideo blir den fraktet videre til en kommunal mottaker som igjen fordeler rullestolene og IKT-utstyret (spesialbrytere og talemaskiner mm) på flere offentlige institusjoner. Der er det barn og voksne med en funksjonshemming som har stort behov for dette.

Andrés stilte opp på dugnad sammen med David da vi fikk hastverk med å klargjøre containeren for overfarten. Den 22. september ble den forseglet og dagen etter gikk den ut av landet.

En el correr del mes de setiembre hemos recibido tanto material la Central de Oslo y Akershus que estábamos en condiciones de encargar y comenzar a cargar un nuevo container.

Dicho container está ya en camino hacia Uruguay via Hamburgo y Buenos Aires. En Montevideo lo recibirá la Comuna quien distribuirá las sillas de ruedas y el material de Tecnología Alternativa (interruptores especiales, instrumentos de ayuda parlante, etc)  envarias instituciones oficiales. Son niños y adultos con discapacidades que tienen gran necesidad de estos.

Andrés participó en la jornada voluntaria junto con David cuando teníamos urgencia de aprontarel container. El 22 de setiembre lo cerramos y el día siguiente salió del país.