Regnet pøste ned lørdag 27. august, da vi skulle pakke ferdig og forsegle container nr 53. Containeren er i skrivende stund på vei til Cuba og har vært planlagt i lang tid. Den er et resultat av et spesielt samarbeide mellom uruguayanere i Sverige, forfattere på Cuba og Hjelpemiddelfondet.

Fraktkostnadene og de 120 pc’ene, 120 skjermene og tilbehør er betalt med midler som er samlet inn på ulike arrangementer i Sverige (i regi av svensk-uruguayanske foreninger).

Noen ildsjeler derfra har vært på Cuba og etablert gode kontakter med blant annet en forfatterforening. Da det viste seg at de hadde stort behov for pc’er ble vi koblet inn for å hjelpe til med logistikken rundt en containerforsendelse til Cuba.

Fredag 26. august fikk vi pc’ene og fem sykehussenger og dagen etter skulle vi sjaue inn resten av utstyret (rullestoler, rullatorer og spesialsykler mm).

Denne lørdagen kom heldigvis to av ildsjelene fra Sverige på besøk for å hjelpe til med å lempe resten av utstyret inn i containeren. Det ble en veldig våt dugnad, men også en veldig hyggelig dugnad. Det er alltid godt å møte andre med samme målsetting som oss; solidaritet over landegrensene.

Llovía a cántaros el sábado 27 de agosto cuando terminabamos de cargar el container Nr. 53. En estos momentos va el container rumbo a Cuba y lo estuvimos planificando un llargo period. Es el resultado de un trabajo en conjunto especial entre organizacines de uruguayos residentes en Suecia, la Asociación de Escritores de Cuba y Hjelpemiddelfondet.

Los gastos de envío y de certificación de calidad de las 120 computadoras y monitores fueron pagos con fondos recabados en distintas actividades realizadas en Suecia por las asociaciones de uruguayos.

Es que algunos uruguayos que estuvieron en Cuba entablaron buenos contactos con la Asociación de Escritores y al ver que tenían gran necesidad de computadoras tomaron contacto con nosotros, quienes pudimos ayudar en la parte logística para el envío del container.

El viernes 26 de agosto recibimos los materiales informáticos y 5 camas de hospital. El día después cargamos el resto de los materiales(sillas de ruedas, andaddores, bicicletas para discapacitados etc).

Ese sábado recibimos afortunadamente la visita desde Suecia de quienes habían tomado contacto con la Asoc. de Escritores de Cuba y participaron en la carga del resto del container.

Fue una jornada “muy mojada”, pero una muy linda jornada. Es siempre muy reconfortante encontrarse con otros que tienen objetivos similares que nosotros: solidaridad sobre las fronteras.