Container nr 50 blir her åpnet i Uruguay. Da har den vært underveis fra Norge til Uruguay, via Hamburg og Buenes Aires i ca en måned.

Det meste av utstyret i denne containeren gikk til Teleton, en idèell organisasjon med spesialkompetanse på motoriske funksjonshemninger. De driver flere daginstitusjoner rundt omkring i Uruguay og rullestolene de mottok blir raskt lånt ut til barn eller voksne som trenger det.

Samtlige rullestoler har vi fått fra hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Stor takk til dem som tenker gjenbruk av brukbart utstyr der.

Hittil har vi bare sendt utstyr til offentlige institusjoner i Uruguay, men for å nå ut til flere funksjonshemmede som trenger utstyr har vi nå også innledet et samarbeide med Teleton. De har også et godt mottaksapparat og noen få dager etter at de hadde mottatt utstyret sendte de oss bildene du ser på siden her.

Descarga del container nr. 50  en Uruguay. El mismo ha salido de Oslo y llegado a Uruguay pasando por los puertos de Hamburgo y Buenos Aires en un recorrido de cerca de un mes.

La mayoría de los materiales de este container son destinados a Teleton, una organización sin fines de lucro con especialización en rehabilitación de discapacitados motrices. La Fundación Teleton tiene varios locales en Uruguay y las sillas de ruedas y otros materiales que recibieron, prontamente fueron distribuidos entre niños y adultos que los han estado necesitando.

Esas sillas de ruedas y demás materiales hemos recibido de la Central de distribución de Oslo y Akershus. Un gran agradecimientos a aquellos que piensan en que estos instrumentos son de gran utilidad y posibilidad de uso.

Hasta ahora hemos enviado materiales a instituciones oficiales en Uruguay, pero para llegar hacia mas discapacitados que necesitan de estos instrumentos, es que iniciamos un acuerdo de cooperación con Teleton. Ellos tienen un ajustado aparato de recepción y a los pocos días de haber recibido los instrumentos nos enviaron las fotos que se aprecian en esta nota.