Da er det offisielt erklært på nettsiden «kongehuset.no» at vi er utnevnt til Ridder av 1.klasse av Fortjenesteorden. Det er H.M.Kong Harald som gir oss denne anerkjennelsen for vårt humanitære arbeid gjennom 20 år. Symbolene ble gitt til Carlos og Marianne, men anerkjennelsens lys skinner på alle oss som jobber sammen om denne virksomheten.

I følge Kansellisjefen på slottet så sidestilles Fortjenesteorden med St.Olavsorden og den gis for internasjonalt arbeid. I vårt tilfelle forsendelse av hjelpemidler til Latin-Amerika gjennom vår virksomhet; Hjelpemiddelfondet.
Vi fikk medaljene mandag 12.september 2022 og har publisert bilder fra denne mottakelsen på våre nettsider; www.hmfond.com

Fue declarado oficialmente en el sitio web «kongehuset.no» que hemos sido nombrados «Caballero de  1ra clase de la Orden del Mérito». Es Su Majestad el Rey Harald quien nos otorga este reconocimiento, por nuestra labor humanitaria durante 20 años. Dos somos quienes recibimos los símbolos, pero la luz del reconocimiento brilla por igual en todas las personas con las que trabajamos.

Según el Canciller de la Casa Real, la Orden del Mérito se equipara con la Orden de San Olav y se otorga para trabajos internacionales. En nuestro caso, por el envío de ayudas a América Latina. Recibimos las medallas el lunes 12 de septiembre 2022 y hemos publicado fotos de la recepción en nuestro sitio web;
www.hmfond.com