Det er vår og endelig varmt nok i været for oss til å jobbe ute med containere igjen. Så i forrige uke fylte vi enda en tolv meter lang skipscontainer med brukt utstyr til gjenbruk i Uruguay. Den yngste deltakeren i dugnaden denne dagen var lille Cornelius på 4 måneder. Mamma Eirin og pappa David har vært med å fylle mange containere. 

Det meste av utstyret er fortsatt fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og det skal lånes ut til brukere i Montevideo. I midten av juni er containeren framme i Uruguay. Da har vi siden 2002 sendt 142 containere med utstyr fra Oslo til Latin-Amerika. Denne gang er det CENATT og Turistdepartementet i Uruguay som er mottakere av utstyret. 

CENATT er hjelpemiddelsentralen vi var med på å etablere i Montevideo i 2014 og som fortsatt har bruk for mer utstyr. De ansatte der har god kunnskap om tilpassing, utprøving og reparasjon av utstyret.

Avdelingen for tilgjengelighet i Turistdepartementet trenger utstyret til utlån for turister som kommer til Uruguay og som har en funksjonsnedsettelse.

Tusen takk til ansatte på returmottaket til hjelpemiddelsentralen for alt utstyret vi har fått til gjenbruk og til Enrique og Kjerstin for jobben med å løfte tungt utstyr inn i containeren!

  • Marianne Irgens Hagen, leder av Hjelpemiddelfondet og sekretær Carlos Caballero

Es primavera y hace un tiempo agradable como para volver a trabajar al aire libre. Así que la semana pasada llenamos otro contenedor, de transporte marítimo de doce metros de largo, con equipos usado en muy buen estado. El participante más pequeño de la jornada solidaria fue el pequeño Cornelius de 4 meses!  Su mama Eirin y papa David han participado en el llenado de  muchos contenedores.

La mayor parte de los equipos provienen de Hjelpemiddelsentral en Oslo y se prestaran a nuevos usuarios en Uruguay. A mediados de junio llega elcontenedor a Montevideo. Desde 2002 hemos enviado 142 contenedores con equipos desde Noruega a América Latina. CENATT y el Ministerio de Turismo son los receptores de estos equipos.                                                                        

CENATT es el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas que ayudamos a establecer en Montevideo en 2014 y que aún necesita más equipamiento. Los técnicos y profesionales que allí trabajan tienen muy buenos conocimientos de adaptación, prueba y reparación de los equipos.

Y el Grupo de Accesibilidad Turística del Ministerio de Turismo necesita los equipos para prestar a turistas que tienen alguna discapacidad.

Muchas gracias al personal de Devolución de la Central de Ayudas Técnicas de Oslo por los equipos, y a Enrique y Kjerstin por el trabajo de cargar los equipos pesados en el contenedor.

  • Marianne Irgens hagen, presidenta y Carlos Caballero, secretario