Helsemyndighetene på Cuba har utarbeidet en plan over hvordan de skal gjennomføre operasjoner på seks millioner blinde personer.

De skal opereres både på Cuba og i de øvrige landene hvor de sender kirurger og utstyr. I Uruguay er det allerede over 13 tusen personer som har fått synet tilbake takket være hjelpen fra Cuba.

Hjelpemiddelfondet har i samarbeid med Sosialdepartementet i Uruguay ønsket å bidra i dette viktige prosjektet ved å sende en container med utstyr til Cuba.

Etter å ha samlet utstyr en stund sendte vi den 8. september en container full av rullestoler og sykehussenger til et gammelt sykehus på Cuba; Antiguo Convento de Belen. Dette sykehuset har de siste fem årene gjennomført tusenvis av gratisoperasjoner av blinde personer fra forskjellige land i Latinamerika. Dette er folk som er fattige og ikke hadde noen mulighet til å bli operert i hjemlandet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la existencia de cincuenta millones de ciegos en el mundo. Esta cifra aumenta en dos millones y medio cada año.

Ante estas estadísticas alarmantes, Cuba y Venezuela lanzaron en Julio del 2004 el programa de salud visual «Operación Milagro», destinado a erradicar de América Latina la ceguera prevenible o curable, proponiéndose como meta operar en el término de 10 años a 6 millones de Latinoamericanos humildes de manera gratuita, para lo cual se han instalado decenas de centros oftalmológicos en América Latina y el Caribe.

A junio de 2009 Cuba ha operado a más de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PERSONAS. En Uruguay mas de 13.000 personas han recobrado la visión gracias a este programa incorporado por el Min. de Desarrollo Social.

Nuestro más profundo reconocimiento a esta obra de tan alto valor humanista.

Hjelpemiddelfondet se enorgullese de poder cooperar, en coordinacion con MIDES (Min. de Desarrollo Social de Uruguay), con el envio de una serie de instrumentos y materiales para este programa.