Det er februar i Norge og kaldt. Været og en pågående pandemi kompliserer containerpakkingen, men vi har igjen fått mye fint utstyr og dette bør sendes videre til gjenbruk i Uruguay nå. Pandemien og stengte landegrenser holder fortsatt Carlos igjen i Uruguay, men familie og venner stilte opp til dugnad denne uka. David, Kjerstin og Anne Kristin tok fri fra jobb og studier og sammen pakket vi containeren full av senger, rullestoler, rullatorer, datautstyr mm.

Sengene fikk vi fra VID; vitenskapelig høyskole i Bergen. Det er meget pent brukte sykehussenger av god kvalitet som skal gjenbrukes i Uruguay. Rullestolene og de andre hjelpemidlene er fortsatt gaver fra NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og datautstyret (renset og klarert) er fra FAIR i samarbeid med Fossheim IT-retur. STOR takk til dere alle for at dere prioriterer gjenbruk av utstyr! Takket være truckhjelp fra Oxer fikk vi også sengene inn i containeren!

Det er MIDES, eier av den statlige hjelpemiddelsentralen i Uruguay (CENATT) og IPPU (Psykologisk Institutt i Uruguay) som betaler frakten og er mottakere til utstyret i denne container nr 134 i vårt system. Det er en del av datautstyret som går til IPPU.

Containeren nr 134 fraktes fra Oslo havn denne uken og er framme i Montevideo etter ca èn måned i sjøen. Da hentes utstyret av ansatte i CENATT. De gir hvert utstyr et eget nr i sin utlånsdatabase og dermed er utstyret klart for utlån til personer med en funksjonshemming. CENATT ble etablert i 2013 i samarbeid med Hjelpemiddelfondet med inspirasjon fra formidlingssystemet av hjelpemidler i Norge og er tilpasset forholdene i Uruguay.

Invierno, nieve y pandemia.

Es febrero en Noruega y hace frío. El clima y una pandemia en curso complican el empaque de los contenedores, pero nuevamente hemos recibido muchos equipos buenos y esto debemos enviarlo para su reutilización en Uruguay ahora.

La pandemia y las fronteras cerradas todavía retienen a Carlos en Uruguay, pero familiares y amigos, David, Kjerstin y Anne Kristin se tomaron un descanso del trabajo y los estudios y juntos empaquetamos el contenedor lleno de camas, sillas de ruedas, andadores, equipos informáticos, etc.

Las camas hospitalarias que obtuvimos de VID (Colegio científico en Bergen) están en muy buen estado y de buena calidad. Las sillas de ruedas y otras ayudas son nuevos aportes de NAV Hjelpemiddelsentral en Oslo, y los equipos informáticos (limpiado y de calidad probada) es de FAIR en colaboración con Fossheim IT. ¡Un GRAN agradecimiento a todos ustedes por priorizar la reutilización de equipos! Gracias a la ayuda de Oxer (empresa noruega) con su montacarga que pudimos cargar las camas en el contenedor!

CENATT (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnologías de MIDES), es el destinatario de este contenedor No. 134. Una parte del material informático será para IPPU (Instituto Psicopedagógico de Uruguay).

El contenedor no 134 sale de Oslo esta semana y llega a Montevideo después de aprox. un mes en el mar. Serán los funcionarios de CENATT que retiren este equipamiento. Lo incorporen en su base de datos y ahí, el equipo estará listo para ser prestado a personas con discapacidad. El CENATT se estableció en 2013 con la colaboración de nuestra fundación Hjelpemiddelfondet y se inspiró en el sistema de distribución de ayudas técnicas de Noruega adaptándolo a las condiciones de Uruguay.