I skrivende stund er enda en container med utstyr på vei til CENATT (Det nasjonale senteret for tekniske og teknologiske hjelpemidler). Det er Sosialdepartementet i Uruguay som tar imot utstyret og har det landsdekkende ansvaret med å dele ut og tilpasse hjelpemidlene til personer med en funksjonshemming og færre ressurser enn befolkningen forøvrig. 

Vi benytter anledningen til å fortelle at i løpet av første halvår i 2019 distribuerte CENATT 2.264 hjelpemidler og gjennomførte 76 tilpasninger til personer med ulike nedsatte funksjoner. Slik fikk hundrevis av personer en bedre hverdag.

I denne containeren er det også utstyr til Maldonado fylke. De får også ulikt utstyr til personer med en funksjonshemming. Dette utstyret gjør at de får større tilgang og mobilitet hjemme, på arbeidet eller på stranden. (Uruguay har mange strender men ikke alle er like tilgjengelige for folk med nedsatt gangfunksjon.)

Vi vil igjen takke ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus for utstyret vi får til gjenbruk i Latinamerika. Uten dere ingen container med utstyr…

Utstyret i den 125. containeren har en samlet verdi på ca 140 000 dollar/1 mill kr.

Marianne Irgens Hagen – leder

Carlos Caballero – sekretær

Un nuevo envio para  CENATT (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas) de Mides, que es la institución del estado uruguayo que tiene la responsabilidad de distribución de ayudas técnicas en todo el territorio del pais, fundamentalmente para las personas discapacitadas de más bajos recursos.

Debemos destacar que solo en el primer semestre de 2019 el CENATT ha distribuido 2264 instrumentos de ayudas técnicas y realizado 76 adaptaciones favoreciendo a cientos de personas con diversas discapacidades.

Enviamos también para la Intendencia de Maldonado instrumentos y materiales que puedan favorecer la accesibilidad en las playas.

La totalidad de instrumentos enviados está valuada en más de 140.000 dólares.

Marianne Irgens Hagen – Presidenta                                                                       Carlos Caballero – Secretario

Hjelpemiddelfondet

Noruega

www.hmfond.com 

hmfond@yahoo.no