I forrige uke pakket og sendte vi den fjerde containeren til Rio Grande kommune i Ildlandet, helt sør i Argentina. Det er godt å vite at alt det utstyret vi pakker inn i containeren blir tatt imot av fagfolk som vet hvordan dette skal brukes forsvarlig.  Utstyret er hjelpemidler til daglig bruk for personer med en funksjonshemming; til opptrening eller for å forflytte seg i eget nærområde.

Vi sender også 360 bærbare pcér (laptop) og tre servere i denne containeren. De skal brukes i et prosjekt som Rio Grande kommune utvikler for å minske det digitale gapet i befolkningen. Utstyret i containeren har en verdi på 213 000 dollar – 1 700 000 kroner.

Vi benytter igjen anledningen til å takke ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus for alle hjelpemidlene de har gitt oss til gjenbruk. Vi takker også FAIR for alle datamaskinene de har renset og satt i stand så de kan brukes om igjen og Kjerstin (Irgens Utler) og Enrique (Gonzales) for mange tunge løft!

I skrivende stund (9.juni) er container nr 123 fra oss, på vei til Hamburg. Den er framme i Ushuaia, verdens sørligste by, i slutten av juli.

Marianne Irgens Hagen (leder) og Carlos Caballero (sekretær)

Cuarto envío hacia Tierra del Fuego

Hacemos nuevo envío para la Municipalidad de Rio Grande en Tierra del Fuego – República Argentina, con el placer de saber el uso responsable y profesional que se le están dando a los equipos ya enviados.

Ayudas técnicas para personas con discapacidad para su uso diario, rehabilitación y para esparcimiento. También enviamos 360 computadoras laptop y 3 servidores de red informática, que servirán para un programa que dicha Municipalidad está desarrollando para eliminar la brecha digital en la población. Todo por un valor de u$s 213.000.-

Agradecemos una vez más a NAV-Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus por el aporte de los instrumentos para las personas con discapacidad y a FAIR por todo el material informático. 

En este momento nuestro contenedor nr. 123 va rumbo Hamburgo. Al final de julio arriba a Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo.

Marianne Irgens Hagen – Presidenta              Carlos Caballero – Secretario