Vi skulle begynne å skrive: «Enda en container … men det er ikke «enda en container». Ingen av våre containere har vært det. Vi husker hver eneste en. Hver container har vært noe spesielt for oss og for mottakerne. Denne er også annerledes og har mye spesielt ved seg.

Den er spesiell fordi vi sender 17 leseforstørrere som bidrar til å forbedre den visuelle evnen for hundrevis av svaksynte pesoner.

Den er spesiell fordi vi igjen sender utstyr til Mides (NAV i Uruguay) som brukes i prosjektet vi samarbeider med dem om; etableringen av en hjelpemiddelsentral i Uruguay, (den første i Uruguay og Latin-Amerika).

Den er spesiell fordi vi sender mye utstyr til barn og unge med Cerebral Parese. Utstyret distribueres videre av Teleton (Rehabiliteringssenter i Uruguay).

Den er spesiell fordi den i sin helhet inneholder utstyr  til en verdi av mer enn 1 million norske kroner.

Den er spesiell fordi noens fravær gjør vondt og andres nærvær gir glede og trøst. Det som gir glede og trøst er at noen familiemedlemmer fra Uruguay er på besøk i Norge, og deltar på dugnad.

Den er veldig spesiell fordi Julia, 6 måneder gammel (barnebarn på besøk), var med oss mesteparten av dagen. Hun er desidert den minste av alle dugnadsdeltakere som har vært med i disse årene!

Solidaritet begynner fra barnsben av…

Ibamos a comenzar escribiendo :  “Un contenedor más y van…” Pero no, no es un contenedor más. Ninguno de nuestros contenedores lo ha sido. Los recordamos todos y cada uno. Cada contenedor ha sido algo especial. Y este es distinto y también tiene mucho de especial.
 


Lo hace especial el envío, entre otras muchas cosas, de 17 instrumentos de ampliación de textos e imágenes para personas con problemas de baja visión. Por la características de los instrumentos  y por el valor de los mismos.

Lo hace especial que una vez más enviamos instrumentos para discapacitados para MIDES, para el proyecto en marcha – con el cual cooperamos – de una Central de  Distribución de medios de Ayuda para Discapacitados (primera en Uruguay y América Latina) que beneficiará a miles de personas.

Lo hace especial que enviamos gran cantidad de materiales para niños y jóvenes discapacitados que serán distribuidos por Teleton.

Lo hace especial que en su totalidad, los instrumentos enviados en este contenedor, están evaluados en más de 1 millón de coronas noruegas (160.000 dólares).

Lo hace especial que las ausencias duelen y las presencias alegran y reconfortan. Una vez más, miembros de nuestra familia, que viven en Uruguay y están de visita en Noruega, participaron en la jornada solidaria de carga del contenedor.
Cada contenedor ha sido siempre fruto y demostración de amor y ternura, por eso…

Lo hace MUY especial que Julia, de 6 meses (nietita de visita), estuviera con nosotros gran parte de la jornada y se convirtiera en la mas pequeñita de todos los participantes en todos estos años.

Porque la solidaridad también “crece desde el pie”!