Videokonferanse til Uruguay med tema: Styrke det uavhengige liv
Den 6. juni (2018) stod brukerkonsulentenes rolle i sentrum da Sunnaas sykehus gjennomførte en ny vellykket videokonferanse til mer enn 300 byer i Latin-Amerika. Brukerkonsulentene Yvonne Dolonen og Martin Bretz (fra Stockholm) delte med stort engasjement av sin kunnskap og erfaringer. Konferansen ble organisert og moderert av overlege Leandro Orozco, som også simultanoversatte til spansk.

Konferansen ble overført til auditoriet i helsedepartementet i Uruguay og til hver av de 17 provinsene der. Med støtte fra MERCOSUR (Latin-Amerikas svar på EU – som omfatter 12 land i Sør-Amerika) ble konferansen også overført via YouTube til mer enn 300 byer. Dette ga funksjonshemmede og deres familier direkte tilgang til overføringen hjemmefra. Via YouTube kan de også i ettertid se videokonferansen på nytt, om de ønsker det.

Mottakere var personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. I auditoriet satt også helseministeren i Uruguay, Dr. Jorge Baso, sammen med Disability Representative for Human Rights Office i Uruguay, representanten for MERCOSUR i Uruguay og lederen for to institusjoner for funksjonshemmede i Montevideo.

Presidentens kontor i Uruguay har også fattet interesse for dette prosjektet og sendte en fotograf som tok video- og fotoopptak fra videokonferansen. Vår samarbeidspartner og prosjektkoordinator i Uruguay, Dr. Lacuage, er invitert til Presidentens kontor for å informere mer om prosjektet.

Fra  «store studio» på Sunnaas sykehus sørget Bjørn Kleven for at overføringen, inkludert spørsmål-og-svar-runde, gikk knirkefritt! Dette var teknisk sett en avansert produksjon via tre skjermer; én skjerm for dem som presenterte, én for selve presentasjonen og én for tegnspråkkonsulenten!

Denne konferansen var en del av videokonferanseprosjektet med Uruguay og Latin-Amerika, et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Hjelpemiddelfondet og våre samarbeidspartnere i Uruguay og Latin-Amerika. Vi startet serien i 2015 med temaet komplisert rehabilitering av hjerne- og ryggmargskader, og fortsatte med rehabilitering i lokalmiljøet. Noen av disse temaene blir videreført på neste konferanse i november.

Konferansen finner du på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7IsFLycTk

Mer om samarbeidsprosjektet i tidligere saker på sykehusets intranett:

  • Videokonferanse til Latin-Amerika, mai 2018
  • Reisebrev fra Uruguay, november 2017
  • Sårundervisning til Uruguay, oktober 2016
  • Ny vellykket videokonferanse til Uruguay, august 2016

Conferencia sobre promoción de vida independiente