Alvaro Hernández Reyna har vært på besøk i Norge for å se hvordan formidlingen av hjelpemidler driftes og fungerer her. Han har vært ansatt i Canelones kommune i Uruguay som mekaniker i mange år, men siden i våres har han hatt ansvaret for et nyopprettet verksted hvor det skal repareres og konstrueres hjelpemidler til funksjonshemmede.

«Jeg ble oppdratt til å finne løsninger», sier Alvaro. Så da jeg ble lam fra livet og ned for snart 25 år siden – og det ikke fantes rullestoler som passet – måtte jeg prøve å lage en selv.

Reodor Felgen og Petter Smart i en og samme person

Alvaro er en blanding av Reodor Felgen og Petter Smart; både nevenyttig og klok. Rullestolen han kom hit til Norge med er den tredje stolen han har laget til seg selv. Den imponerer de som jobber med reparasjoner av rullestoler på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Hjelpemiddelfondet ved Carlos Caballero og Marianne Irgens Hagen er der sammen med han en hel dag og blir vist rundt på denne største sentralen av sitt slag i Norge. Det er fra denne sentralen Hjelpemiddelfondet har fått brukt utstyr siden 2002. I femten år har de fått utstyr til gjenbruk i andre land. Det meste av utstyret har de sendt i containere til Uruguay.

Kunnskapsoverføring

Lederen for teknisk avdeling på Hjelpemiddelsentralen, Kiddi Lokøen har selv vært med Hjelpemiddelfondet til Uruguay for å holde kurs om hvordan rullestoler repareres og tilpasses. Kiddi Lokøen er opprinnelig fra Mexico så her er det ingen språkbarrierer men en god flyt i kunnskapsoverføringen.

Alvaro lytter, spør og tar bilder. Det er han som skal være daglig leder for det første verkstedet i sitt slag i Uruguay. Alle hjelpemidlene som er sendt nedover fra Norge siden 2002 utgjør i dag 90% av alt utstyret på den nyetablerte sentralen for utlån av hjelpemidler i Uruguay.

Nesodden Rotary

Første kvelden Alvaro er i Norge holder han et innlegg for Nesodden Rotaryklubb. De har vært involvert i flere prosjekter som Hjelpemiddelfondet har gjenomført i Uruguay. Denne gang er det innsamling av midler til et prosjekt som Alvaro er ansvarlig for. Han forteller om sin drøm  – og vi vet at det må være flere som samarbeider for at den skal kunne realiseres.

Amfibiestoler

Hele østkysten i Uruguay er en eneste lang sandstrand – og den brukes mye! Men hvis du sitter i rullestol så er hverken stranda eller vannet tilgjengelig. Alvaro vet hva han snakker om for det tok 20 år fra bilulykken til han igjen kunne komme på en strand. Da klarte han det med et hjelpemiddel han selv har laget; en amfibierullestol med store gummihjul og et langt sete av et hurtigtørkende plaststoff. Prototypen er ferdig laget og det som gjenstår er innkjøp av tre maskiner som gjør det mulig for han å sette stolen i produksjon i eget verksted. Både Hjelpemiddelfondet og Nesodden Rotary vil bidra til at dette er mulig!

Ny rullestol

Alvaro triller gjennom de forskjellige rommene på Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Ved en av reolene står en «Rolls Roys» av en rullestol; en Pantherastol i titan… Vi ser han strever med å ta øynene vekk fra den. Med en sånn rullestol slipper han å bruke så mye krefter på å bevege seg. Den er superlett å manøvrere.

To dager senere er han en meget lykkelig eier av akkurat en slik rullestol. Mannen hvis største drøm er å gi andre funksjonshemmede en bedre tilværelse – har selv fått akkurat det…

Alvaro Hernández Reyna ha estado de visita en Noruega para ver cómo la producción y la accesibilidad a las ayudas técnicas. El es hace unos años, empleado en el municipio de Canelones en Uruguay como mecánico, y desde esta primavera, es responsable del taller donde serán reparadas y construidas ayudas técnicas para personas con  discapacidades.

«Me educaron para encontrar soluciones», dice Álvaro. “Así que cuando llegué a ser paralizado de la cintura hacia abajo hace casi 25 años – y no había sillas de ruedas adecuadas – tuve que tratar de fabricarme una.  Alvaro es muy hábil con sus manos y extramadamente sutil y creativo para encontrar las soluciones adecuadas.

La silla de ruedas con la que llegó a Noruega es la tercera silla que hizo para sí. Y sorprendió a los técnicos de Hjelpemiddelsentral de Oslo y Akershus por su calidad. Carlos Caballero y Marianne Irgens Hagen de Hjelpemiddelfondet, acompañaron a Alvaro en su recorrida y mostraron este centro, que es el más grande de su tipo en Noruega. Es de esta central que Hjelpemiddelfonde ha estado enviando equipos desde 2002. Durante quince años, han sido reutilizados en otros países. La mayoría de los equipos se han enviado en contenedores a Uruguay. Incluso Kiddi Lokøen, responsable del departamento técnico, viajó a Uruguay para realizar seminarios sobre cómo reparar y personalizar las sillas de ruedas.

Kiddi Lokøen es nacido en México, por lo que no hay barreras lingüísticas, sino un buen flujo de transferencia de conocimiento. Alvaro escucha, pregunta y toma fotos. El es jefe del primer taller en Uruguay. Las ayudas técnicas que han sido enviados desde Noruega desde 2002 representa el 90% de todos los equipos en el centro de reciente creación para prestar ayuda en Uruguay.

Rotary de Nesodden

La primera noche de Alvaro en Noruega fue de una visita al club de Rotary de Nesodden. Este club ha participado en varios proyectos junto con Hjelpemiddelfondet en Uruguay. Esta vez recauda fondos para un proyecto del que Alvaro es responsable. Alvaro contó acerca de su sueño – y sabemos que debe haber más personas que trabajen juntos para hacer que suceda. Fabricar sillas anfibias! “Toda la costa oriental de Uruguay es una sola larga playa de arena – ¡y se usa mucho! Pero si estás en una silla de ruedas, ni la playa ni el agua está disponible.”  Alvaro sabe de qué está hablando, porque le tomó 20 años desde el accidente automovilístico hasta que pudo volver a la playa. Luego se las arregló con una ayuda que él mismo había hecho; una silla con grandes ruedas de goma y un largo asiento de plástico. El prototipo ya está completo. Lo que falta es la compra de tres máquinas que le permiten poner la silla en producción en el taller. Tanto Hjelpemiddelfondet como Rotary Nesodden ayudarán a asegurar que esto sea posible!

Nueva silla de ruedas

Alvaro recorrió las diferentes salas de  tecnología de asistencia en Olso y Akershus. En una de las estanterías hay un “Rolls Roys” de las silla de ruedas; una Panthera en titanio … lo vemos como no podía apartar los ojos de ella. Con ese tipo de silla de ruedas, no se tiene que usar tanto esfuerzo para moverse. Es genial para maniobrar. Dos días después, Alvaro  es un muy feliz propietario de una nueva silla de  ruedas Panthera. El hombre cuyo mayor sueño es dar a las personas con discapacidad una vida mejor – recibió eso para sí…