Oslos eldste sykehjem St. Halvardshjemmet legges nå ned. Sykehjemmet ble drevet av Kirkens Bymisjon i Oslo og hadde status som miljøfyrtårn.

Dette miljøansvaret var de ansatte seg bevisst. De ønsket at utstyret skulle gjenbrukes og kontaktet blant annet Hjelpemiddelfondet for å høre om vi kunne videreformidle noe av det utstyret de ikke lengre skulle bruke.

Hjelpemiddelfondet samarbeider med offentlige helsemyndigheter i Uruguay og brukt sykehusutstyr er svært kjærkomment både for ansatte og pasienter. Vi samler inn og sender brukt utstyr fra Norge i containere og Sosialdepartementet og Helsedirektoratet i Uruguay betaler frakten.

Denne uken hadde vi dugnad sammen med ansatte på St. Halvardshjemmet. Flere ganger fikk vi høre hvor godt det var for dem å vite at utstyret ikke ble kastet men kom andre tilgode. Tre containere ble fylt opp med senger, madrasser, nattbord, pasientløftere, kommoder, kjøleskap, frysere, service mm.  Aldri har vi hatt en så hyggelig dugnad!

Tusen takk til alle dere som hjalp oss med å fylle containerne. I midten av april kommer utstyret fram til Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Der blir det fordelt til offentlige sykehus og institusjoner. En vinn-vinn situasjon.

La residencia de ancianos más antigua de Oslo, San Halvard, será cerrada. El hogar de ancianos fue dirigido por la Misión de la Iglesia de la Ciudad de Oslo y tenía certificación de tratamiento medioambiental.

El personal es consciente de esta defensa medioambiental. Deseaban que el equipamiento del hogar fuera reutilizado y por eso tomaron contacto con nuestro Hjelpemiddelfondet para saber si podríamos utilizar algo de lo que ellos ya no usarán.

Hjelpemiddelfondet coopera con las autoridades de salud pública en Uruguay y este equipamiento hospitalario es muy bienvenido, tanto para el personal como para los pacientes. Nosotros recibimos equipos usados en Noruega y enviamos en contenedores. El Ministerio Social y el Directorado de Salud en Uruguay pagan el flete.

Esta semana tuvimos jornadas voluntarias junto al personal del hogar San Halvard. Varias veces oímos lo bueno que era para ellos saber que los equipos no se tirarían,  por el contrario serán usados para bien de otros. Tres contenedores se llenaron con camas articuladas, colchones, mesitas de noche, elevadores de pacientes, aparadores, refrigeradores, congeladores, vajilla mm. Nunca hemos tenido una jornada solidaria tan agradable como esta! Gracias a todos los que nos ayudaron a llenar los contenedores.

A mediados de abril llegarán a Montevideo, capital de Uruguay. El equipamiento será distribuido a hospitales e instituciones públicas. Una situación de “todos ganan”.