Nå i februar sender vi container nr 81 med brukt utstyr til en verdi av US $ 135.000.- til Uruguay. Det er Salto kommune, Teleton og Mides som skal ha utstyret som er i årets første container.

Etter en vinterpause og … ferie, er vi tilbake med containervirksomheten igjen. Kulda og snøen gjør det vanskelig for oss å jobbe ute med å pakke containere. Noen av oss har også ferie utenlands i desember for å være sammen med familien i julen. Men nå i februar er vi tilbake i virksomheten og også nå sender vi mange hjelpemidler til funksjonshemmede i Uruguay.

Til Salto kommune sender vi forskjellig utstyr til fritidsaktiviteter for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne og til Teleton sender vi hjelpemidler til barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har også en plan om et utvidet samarbeide med Teleton i år og skal sende dem tre forsendelser i løpet av 2016. Til Mides sender vi utstyr så de kan utvide tilbudet ved Hjelpemiddelsentralen i Uruguay (CENATT).

2016 blir et spennende år, fordi vi har fine samarbeidsprosjekter med forsendelser av hjelpemidler og overføring og utveksling av kunnskap.

Envio del contenedor nr. 81 con materiales e instrumentos valuados en US$ 135.000.- (ciento treinta y cinco mil dólares para el departamento de Salto, Teleton y Mides. Despues de una pausa invernal y…de vacaciones, retomamos nuestra actividad.

Las bajas temperaturas de invierno dificulta nuestra actividad y además algunos de nosotros tomamos vacaciones en deciembre para estar con nuestras familias en las fiestas tradicionales. Pero ya estamos de nuevo en actividad y esta vez con el envío de gran cantidad de instrumentos y materiales para discapacitados.

Para la Intendencia de Salto enviamos materiales que, muchos de ellos, van a ser utilizados en las termas, para posibilitar actividades recreativas a personas con discapacidad. Enviamos instrumentos y materiales para niños discapacitados, para Teletón, con quién acordamos un plan de tres envíos para este años 2016. Y también enviamos a Mides con el objetivo de ampliar la oferta en el Centro de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (CENATT).

Enfrentamos este años con gran entusiasmo, porque tenemos hermosos proyectos de cooperación, en cuanto a envíos de materiales, pero también en relación a la transferencia e intercambio de conocimientos.