Det er alltid godt når virkeligheten og visjonen er i balanse. Ja, noen ganger overgår virkeligheten visjonen. Det opplevde vi da vi var i Uruguay i april måned.

På besøk hos samarbeidspartnere i Montevideo kommune, på lokale sykehus og hos Teleton, fikk vi se hvordan utstyret vi sender blir brukt.

I den nye aktivitetsparken i Montevideo sentrum med tilrettelegging for alle – så vi hvordan barn i alle aldre og med ulike funksjonshemninger lekte side om side.

Huskene og sklia var tilpasset barn som brukte rullestol og i datarommet hadde de innstallert ulike styringsmuligheter. Sykler, rullestoler, rullatorer og alternative datamus var gjenbruk fra Norge. Det var godt å være i denne parken  – som inkluderer alle.

På besøk hos Teleton som jobber med barn – så vi en liten gutt som løp nedover gangen. Den lille røde rullatoren han akkurat hadde fått, ga han den støtten han trengte for å kunne bevege seg fritt for første gang i livet… Hans store smil følger oss fortsatt og motiverer oss til å fortsette å samle utstyr og sende containere til Uruguay.

Vi takker ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus for at de fortsatt gir oss utstyr og på den måten bidrar til viktig gjenbruk!

Siempre es bueno cuando la realidad y la visión se encuentran en equilibrio. Sí, a veces la realidad supera la visión. Es lo que experimentamos cuando estuvimos en Uruguay en abril.

De visita con quienes cooperamos: el municipio de Montevideo, hospitales locales y con  Teletón, llegamos a ver cómo se utilizan los equipos que enviamos.

En el nuevo parque de accesibilidad – Parque de la Amistad – en Montevideo, vimos cómo los niños de todas las edades y con distintas discapacidades estaban integrados en el juego. Columpios y toboganes diseñados para los niños que utilizan silla de ruedas. Y en la sala de ordenadores tenían instaladas varias opciones de control.

Las bicicletas, sillas de ruedas, andadores, los mouse adaptados, fueron enviados  de Noruega. Fue muy emotivo visitar este parque que incluye a todos.

De visita en Teletón vimos un niño que corría por los pasillos. El pequeño andador rojo que acababa de recibir, y que nosotros enviáramos desde Noruega,  le dio el apoyo que necesitaba para moverse libremente por primera vez en la vida. Su gran sonrisa nos acompaña aún y nos motiva a continuar reuniendo suministros y enviar contenedores a Uruguay.

Damos las gracias al personal de NAV  – Central de distribución de Oslo y Akershus, que  nos dan los equipos y por lo tanto contribuye a  un muy importante reciclaje!