I Uruguay er det i dag politisk velvilje og gjennomføringskraft i forhold til å inkludere alle samfunnsborgere i alle livets arenaer.

Ett eksempel på det er den nyåpnede aktivitetsparken midt i sentrum av Montevideo. Mange av lekeapparatene der er utformet slik at barn med ulike funksjonshemninger også kan huske, klatre og sykle.

Hjelpemiddelfondet samarbeider både med myndigheter, høyskoler og institusjoner i Uruguay og bidrar med utstyr som gjør denne integreringen mulig.

I den containeren vi pakket sist lørdag (21. mars) var det blant annet rullestoler, spesialsykler og ståhjelpemidler.

Sistnevnte hjelpemiddel gjør at kroppen blant annet kan unngå ligge- eller sittesår og at barnet også får en mulighet til øyekontakt med barn i samme høyde.

Integrering handler også om tillitt og selvtillit.

En Uruguay existe hoy la voluntad y la fuerza de realización para incluir a todos los ciudadanos en toda la vida activa.

Hjelpemiddelfondet  coopera con las autoridades, la escuela técnica y varias instituciones en Uruguay y aporta instrumentos que hacen possible esta integración.

En el contenedor que terminamos de cargar el último sábado (21.marzo) entre otras cosas  enviamos sillas de ruedas, triciclos especiales y bipedestadores.

Los bipedestadores, que son para favorecer situacion vertical, evitan las heridas en cuerpos que permanecen mucho tiempo acostados o sentados. Y favorece también la posibilidad de que los niños que los usan tengan visibilidad al mismo nivel que los demás.

La integración tiene mucho que ver con la confianza y la confianza en si mismo.