Samarbeid

Samarbeid2018-07-01T16:14:28+01:00

Hjelpemiddelfondet har siden 2002 fått et solid og godt samarbeide med ansatte på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Sunnaas sykehus og med fagfolk på flere nivåer i offentlig forvaltningen på helse og i utdanningssystemene i Uruguay.

Vi samarbeider om etablering av utlån av hjelpemidler, utvikling og gjennomføring av kurs og gjensidig besøk for å utveksle ideer og lære av hverandres erfaringer. Dette samarbeidet gjør det mulig å sikre at utstyret som sendes er i god stand og at det også er det utstyret som brukerne trenger.

Hjelpemiddelfondet ha estado trabajando en estrecha colaboración con los empleados de NAV Centro de Ayudas Técnicas de Oslo y Akershus, Sunnaas Hospital, y con profesionales de diversos niveles en la administración pública, en el sistemas de salud y educación de Uruguay desde 2002.

Colaboramos para establecer una central de préstamos de ayudas técnicas para personas con discapacidad, desarrollar e implementar cursos y visitas mutuas para intercambiar ideas y aprender de las experiencias de los demás. Esta colaboración permite garantizar que el equipo que se envía está en buenas condiciones y que también es el equipo que necesitan los usuarios.

Aktuelle saker

Videokonferanser fra Sunnaas / Videoconferencias desde Sunnaas

15. mai 2018|Categories: Kunnskap, Samarbeid, Siste nytt|

Mandag 14. mai overførte Sunnaas sykehus enda en videokonferanse til flere land i Latin-Amerika via YouTube. Det er helsepersonell i Argentina, Bolivia, Paraguay og Uruguay som har ønsket å motta denne type kunnskap og videokonferansene er et ledd i samarbeidet mellom Sunnaas og Hjelpemiddelfondet.

Fra helt i nord til helt i sør / Desde el extremo norte hacia el extremo sur

8. desember 2017|Categories: Samarbeid, Siste nytt|

Rio Grande, Ildlandet, helt sør i Argentina har fått utstyr fra Norge til personer med funksjonshemminger. De betalte frakten for to containere med hjelpemidler og dette utstyret fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus er til gratis gjenbruk.