Monthly Archive for juni, 2017

100 containere – tusenvis av historier

Ansatte fra returmottaket på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus sammen med gode hjelpere og oss fra Hjelpemiddelfondet

Ansatte fra returmottaket på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus sammen med gode hjelpere og oss fra Hjelpemiddelfondet

Den 14. og 15. juni hadde vi dugnad med container nr 100 og inviterte alle som på en eller annet måte har bidratt til at 72 institusjoner i fem Latinamerikanske og et Afrikansk land har fått følgende utstyr:

22.775 hjelpemidler for mobilitet (rullestoler, rullatorer mm)
2.375 hjelpemidler til svaksynte (lese-tv, braille-printer mm)
633 hjelpemidler for kognitiv støtte (hukommelse, ikt-hjelpemidler)
92 hjelpemidler til hørselshemmede (lys-varsling mm)

1.230 elektriske og hydrauliske sykehussenger
5 feltsykehus
2 kirurgiske enheter til feltsykehus
8 ambulanser

7.221 pc-pakker (skjerm, tastatur, mus og kabler) og mye annet nytt eller brukt utstyr. Alt til en samlet verdi av ca 128 000 000 norske kroner.

Det var Kim som kom med container nr 100

Det var Kim som kom med container nr 100

To Marianner og Jan Petr (agenten som bestiller og ordner frakt av contaierne våre).

To Marianner og Jan Petr (agenten som bestiller og ordner frakt av contaierne våre)

Vi takker ledergruppen på hjelpemiddelsentralen som har hjulpet oss i mange år

Vi takker ledergruppen på hjelpemiddelsentralen som har hjulpet oss i mange år

Familie og venner kom også

Familie og venner kom også

Godt møte med barn og flere venner

Godt møte med barn og flere venner

Uten Enrique hadde vi ikke klart å sende så mange containere!

Uten Enrique hadde vi ikke klart å sende så mange containere!

Vi samarbeider også med fagmiljøer som har kompetanse på formidlings- og rehabiliteringsområdet i Norge (NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus og Sunnaas sykehus) om overføring av kunnskap til Latinamerika. Dette skjer via videokonferanser og praktiske kurs.

To gode venner!

To gode venner!

Noe av utstyret som sendes i container nr 100

Noe av utstyret som sendes i container nr 100

Det aller viktigste i dette samarbeidet er historiene til hver enkelt som nå bruker dette utstyret hver dag.

Det er vår motivasjon til å fortsette forsendelsene av brukt utstyr fra Norge.

Ekstra tungt utstyr!

Ekstra tungt utstyr!