Monthly Archive for desember, 2015

Vellykket direktesending fra Sunnaas til Uruguay

Foreleser fra Sunnaas

Psykolog Solveig L. Hauger fra Sunnaas sykehus

Mandag 16. november underviste Angelina Sergeeva, avdelingsoverlege for traumatisk hjerneskade (TBI), og psykolog Solveig L. Hauger om behandlingsprogram for TBI via en direktesendt videokonferanse fra Sunnaas til Uruguay. Mer enn 60 deltakere fulgte sendingen fra det Uruguayanske helsedepartementet i hovedstaden. I tillegg ble den 80 minutter lange direktesendingen videreført til 10 av 19 regioner i landet. Overføringen er den første i en samarbeidsavtale mellom Sunnaas og Uruguay  - og på initiativ fra Hjelpemiddelfondet.

Bjørn Kleven (IKT) hadde full kontroll på det tekniske under videokonferansen

Bjørn Kleven (IKT) hadde full kontroll på det tekniske under videokonferansen

Angelina Sergeeva og Solveig L. Hauger presenterte tre ulike rehabiliteringsprogram for traumatisk hjerneskade:

- program for bevissthetsforstyrrelser

- posttraumatisk forvirring

- betydelig kognitiv svikt

Psykolog Ingvil Laberg Holthe bidro med forberedelser til presentasjonene.

Under videokonferansen stilte lytterne i Uruguay aktivt spørsmål. Spørsmålene ble sendt via e-post eller direkte via mikrofon i salen. Undervisningen foregikk på engelsk, men deltakerne kunne stille spørsmål på spansk som ble oversatt til norsk med svar tilbake på spansk. Dette fikk positive tilbakemeldinger.

Blant tilhørerne var de fleste faggrupper representert. Det var rehabiliteringsleger, leger som jobber på intensivavdeling, nevrokirurger, nevrologer, psykiater, psykologer, nevropsykologer, sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosial arbeidere og fastleger.

God teknisk sending

Undervisningen ble gjennomført fra videostudioet på Sunnaas. Her har IKT god kontroll med lys, lyd og visuell bakgrunn for bildet. De legger på navneplakater og har mulighet til å bruke flere presentasjonskilder, flere kameraer og greenscreen. Teknisk sett forløp overføringen problemfritt og både på Sunnaas og i Uruguay var de involverte veldig fornøyd med resultatet og de ser alle frem til videre samarbeid.

Bakgrunn for samarbeidet med Uruguay

Sunnaas sykehus HF fikk i februar en forespørsel fra Helsedepartementet i Uruguay om å bistå med å utvikle rehabiliteringssystemet i landet. Initiativet kom fra Hjelpemiddelfondet. Vi har sendt 80 containere til Latin-Amerika og har etablert et godt nettverk for mottak og distribusjon. Dette har gjort at det uruguayske helseministeriet ønsker å etablere en hjelpemiddelsentral etter norsk modell i landet. I den sammenheng har helseministeriet også spurt om hjelp til å utvikle rehabilitering for komplekse pasientgrupper.

Samhandlingssjef Kirsten Sæther og overlege Leandro Nodarse Orozco ved Sunnaas sykehus har arbeidet med forespørselen fra Uruguay. I juli/august besøkte Dr. Orozco Uruguay for å få et tydeligere bilde av hva de ber om. De ber særlig om hjelp til de unge med hodeskader. Landet har blant annet mange mopedulykker og har store mangler for å kunne gi de skadde et rehabiliteringstilbud. Besøket ble oppsummert med liste over behov og mulige samarbeidsområder. Helseministeriet vil utfra dette lage forslag til en avtale om samarbeid.

Mandagens undervisning på videokonferanse var den første som ble gjennomført som del av dette samarbeidet.