Monthly Archive for mars, 2015

Funksjonshemming og politikk

Carlos med masse utstyr som skal inn i container nr 77

Carlos med utstyr som skal inn i container nr 77

I Uruguay er det i dag politisk velvilje og gjennomføringskraft i forhold til å inkludere alle samfunnsborgere i alle livets arenaer.
Ett eksempel på det er den nyåpnede aktivitetsparken midt i sentrum av Montevideo. Mange av lekeapparatene der er

Marianne med mye utstyr til container nr 77

Marianne sjekker og merker utstyret fra
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

utformet slik at barn med ulike funksjonshemninger også kan huske, klatre og sykle.

Hjelpemiddelfondet samarbeider både med myndigheter, høyskoler og institusjoner i Uruguay og bidrar med utstyr som gjør denne integreringen mulig.

I den containeren vi pakket sist lørdag (21. mars) var det blant annet rullestoler, spesialsykler og ståhjelpemidler.
Sistnevnte hjelpemiddel gjør at kroppen blant annet kan unngå ligge- eller sittesår og at barnet også får en mulighet til øyekontakt med barn i samme høyde.
Integrering handler også om tillitt og selvtillitt.