Yearly Archive for 2015

Vellykket direktesending fra Sunnaas til Uruguay

Foreleser fra Sunnaas

Psykolog Solveig L. Hauger fra Sunnaas sykehus

Mandag 16. november underviste Angelina Sergeeva, avdelingsoverlege for traumatisk hjerneskade (TBI), og psykolog Solveig L. Hauger om behandlingsprogram for TBI via en direktesendt videokonferanse fra Sunnaas til Uruguay. Mer enn 60 deltakere fulgte sendingen fra det Uruguayanske helsedepartementet i hovedstaden. I tillegg ble den 80 minutter lange direktesendingen videreført til 10 av 19 regioner i landet. Overføringen er den første i en samarbeidsavtale mellom Sunnaas og Uruguay  - og på initiativ fra Hjelpemiddelfondet.

Bjørn Kleven (IKT) hadde full kontroll på det tekniske under videokonferansen

Bjørn Kleven (IKT) hadde full kontroll på det tekniske under videokonferansen

Angelina Sergeeva og Solveig L. Hauger presenterte tre ulike rehabiliteringsprogram for traumatisk hjerneskade:

- program for bevissthetsforstyrrelser

- posttraumatisk forvirring

- betydelig kognitiv svikt

Psykolog Ingvil Laberg Holthe bidro med forberedelser til presentasjonene.

Under videokonferansen stilte lytterne i Uruguay aktivt spørsmål. Spørsmålene ble sendt via e-post eller direkte via mikrofon i salen. Undervisningen foregikk på engelsk, men deltakerne kunne stille spørsmål på spansk som ble oversatt til norsk med svar tilbake på spansk. Dette fikk positive tilbakemeldinger.

Blant tilhørerne var de fleste faggrupper representert. Det var rehabiliteringsleger, leger som jobber på intensivavdeling, nevrokirurger, nevrologer, psykiater, psykologer, nevropsykologer, sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosial arbeidere og fastleger.

God teknisk sending

Undervisningen ble gjennomført fra videostudioet på Sunnaas. Her har IKT god kontroll med lys, lyd og visuell bakgrunn for bildet. De legger på navneplakater og har mulighet til å bruke flere presentasjonskilder, flere kameraer og greenscreen. Teknisk sett forløp overføringen problemfritt og både på Sunnaas og i Uruguay var de involverte veldig fornøyd med resultatet og de ser alle frem til videre samarbeid.

Bakgrunn for samarbeidet med Uruguay

Sunnaas sykehus HF fikk i februar en forespørsel fra Helsedepartementet i Uruguay om å bistå med å utvikle rehabiliteringssystemet i landet. Initiativet kom fra Hjelpemiddelfondet. Vi har sendt 80 containere til Latin-Amerika og har etablert et godt nettverk for mottak og distribusjon. Dette har gjort at det uruguayske helseministeriet ønsker å etablere en hjelpemiddelsentral etter norsk modell i landet. I den sammenheng har helseministeriet også spurt om hjelp til å utvikle rehabilitering for komplekse pasientgrupper.

Samhandlingssjef Kirsten Sæther og overlege Leandro Nodarse Orozco ved Sunnaas sykehus har arbeidet med forespørselen fra Uruguay. I juli/august besøkte Dr. Orozco Uruguay for å få et tydeligere bilde av hva de ber om. De ber særlig om hjelp til de unge med hodeskader. Landet har blant annet mange mopedulykker og har store mangler for å kunne gi de skadde et rehabiliteringstilbud. Besøket ble oppsummert med liste over behov og mulige samarbeidsområder. Helseministeriet vil utfra dette lage forslag til en avtale om samarbeid.

Mandagens undervisning på videokonferanse var den første som ble gjennomført som del av dette samarbeidet.

Senger og hjelpemidler til Uruguay

Enrique fra Uruguay er med i årets siste dugnad

Enrique (Gonzalez) fra Uruguay stiller opp og er med på årets siste dugnad også

I skrivende stund er container nr 80 (siden 2002) på vei over Atlanterhavet med brukt utstyr fra sykehus og hjelpemiddelsentral i Norge. Det er Søster Ninas sykehjem utenfor Oslo som har gitt oss 15 senger til gjenbruk på Hospital Pasteur i Montevideo, Uruguay.

Det er plass til mye utstyr i en tolv meter lang container

Det er plass til mye utstyr i en tolv meter lang container

Alt det andre utstyret i den tolv meter lange containeren er brukte hjelpemilder; rullestoler, gåstativ, spesialbarnevogner, spesialsykler og tekstforstørrere er fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Dette utstyret skal til den enheten som bygges ut til en utlånsentral for hjelpemidler i Uruguay og det er Sosialdepartementet (MIDES) der borte som betaler fraktkostnadene for hjelpemidlene og Helsedirektoratet (ASSE) som betaler for sengene. Vi har ingen penger i vårt system – vi forvalter gjenbruk av hjelpemidler og sykehusutstyr i vårt fond.

Det er høst og årets siste container fra Hjelpemiddelfondet sendes fra Oslo havn

Det er høst og årets siste container fra Hjelpemiddelfondet til mottakere i Montevideo sendes fra Oslo havn

Container nr 80 blir den siste dette året. Det har blitt høst og snart setter kulda inn og vi innser at vinterdugnader er for tungt for oss…Når våren kommer i mars samler vi igjen utstyr og sender det til gjenbruk. Norge har et godt utlånsystem men ikke like godt system for gjenbruk i eget land. Dette gjør at personer med nedsatte funksjonsevner i Uruguay får utstyr gjennom Hjelpemiddelfondet. Vi har en vinn-vinn situasjon.

Takk til Aasmund Drolsum ved Søster Ninas sykehjem som kontaktet oss og takk til ansatte ved returmottaket til NAV Hjelpemiddelsentral som er med og gir oss utstyr til gjenbruk. En spesiell takk til Marianne Holstvold som hjelper oss å sjaue utstyr etter arbeidstid.

Container til Cuba

Hugo Klappenbach og Daniel Marrero

Hugo Klappenbach og Daniel Marrero, to uruguayanere i Sverige som kom og bidro!

Takket være et samarbeide med folk fra Chile og uruguayanere i Sverige, har Hjelpemiddelfondet i dag sendt en container med hjelpemidler og datautstyr til Cuba.

Utstyr til container nr 79

Utstyr til container nr 79

Hjelpemiddelfondet sender jevnlig containere med utstyr fra Norge til gjenbruk i Uruguay. De som er mottakere av utstyret betaler også forsendelsen av utstyret.

Datautstyr og spesialsykkel til container nr 79

Datautstyr og spesialsykkel til container nr 79

I dette tilfellet betales frakten av folk og organisasjoner som ønsker å vise sin solidaritet med folk på Cuba.

Mottakere av utstyret:

. Asociación Cubana de Limitados Físico – Motores (ACLIFIM)

. Forfatterforeningen “La Luz”

. Universitetet «Oscar Lucero Moya» i Holguín

Utstyret som sendes:

70 pc´er med skjermer, 2 laptop, 30 rullestoler, 10 spesialstoler, 5 ståhjelpemidler, 40 håndtak til dusj/wc, 20 rullatorer, 3 spesialbarnevogner, 1 spesialmadrass mot liggesår, 50 krykker, 4 trehjulsykler for funksjonshemmede, 12 wc forhøyere

Hjelpemiddelfondet til Hospital Maciel

Leo, Bjørn, Marianne og Enrique på dugnaden 29.august

Leo, Bjørn, Marianne og Enrique på dugnaden 29.august

I april i år besøkte vi (Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero) Hospital Maciel. Der hadde vi møter med direktøren og sykehusets meget aktive styre.

Leo, Carlos og Enrique foran container nr 78

Leo, Carlos og Enrique foran container nr 78

Sammen med dem utarbeidet vi en plan om utveksling av kompetanse av fysikalsk medisin og rehabilitering og forsendelse av utstyr fra Norge.

Stor bil og dyktig sjåfør må til for å levere og hente en container

Stor bil og dyktig sjåfør må til for å levere og hente containere

I begynnelsen av august ble den første delen av avtalen gjennomført. Carlos Caballero fra Hjelpemiddelfondet besøkte igjen Hospital Maciel. Nå
sammen med en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, dr Leandro Orozco, fra Sunnaas sykehus.

Denne siste helgen i august sender vi fra Oslo en container med regulerbare senger og manuelle rullestoler for en verdi av ca 48 000 dollar.
Takket være utstyr fra Rikshospitalet og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus – har det vært mulig å oppfylle dette ønsket om mer utstyr til Hospital Maciel.

Gjenbruk av utstyr i Uruguay

Parken med leker for alle to jenter på sykkelliten gutt med rullatorDet er alltid godt når virkeligheten og visjonen er i balanse. Ja, noen ganger overgår virkeligheten visjonen. Det opplevde vi da vi var i Uruguay i april måned.

På besøk hos samarbeidspartnere i Montevideo kommune, på lokale sykehus og hos Teleton, fikk vi se hvordan utstyret vi sender blir brukt.

I den nye aktivitetsparken i Montevideo sentrum med tilrettelegging for alle - så vi hvordan barn i alle aldre og med ulike funksjonshemninger lekte side om side.

Huskene og sklia var tilpasset barn som brukte rullestol og i datarommet hadde de innstallert ulike styringsmuligheter. Sykler, rullestoler, rullatorer og alternative datamus var gjenbruk fra Norge. Det var godt å være i denne parken  - som inkluderer alle.

På besøk hos Teleton som jobber med barn – så vi en liten gutt som løp nedover gangen. Den lille røde rullatoren han akkurat hadde fått, ga han den støtten han trengte for å kunne bevege seg fritt for første gang i livet… Hans store smil følger oss fortsatt og motiverer oss til å fortsette å samle utstyr og sende containere til Uruguay.

Vi takker ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus for at de fortsatt gir oss utstyr og på den måten bidrar til viktig gjenbruk!

Funksjonshemming og politikk

Carlos med masse utstyr som skal inn i container nr 77

Carlos med utstyr som skal inn i container nr 77

I Uruguay er det i dag politisk velvilje og gjennomføringskraft i forhold til å inkludere alle samfunnsborgere i alle livets arenaer.
Ett eksempel på det er den nyåpnede aktivitetsparken midt i sentrum av Montevideo. Mange av lekeapparatene der er

Marianne med mye utstyr til container nr 77

Marianne sjekker og merker utstyret fra
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

utformet slik at barn med ulike funksjonshemninger også kan huske, klatre og sykle.

Hjelpemiddelfondet samarbeider både med myndigheter, høyskoler og institusjoner i Uruguay og bidrar med utstyr som gjør denne integreringen mulig.

I den containeren vi pakket sist lørdag (21. mars) var det blant annet rullestoler, spesialsykler og ståhjelpemidler.
Sistnevnte hjelpemiddel gjør at kroppen blant annet kan unngå ligge- eller sittesår og at barnet også får en mulighet til øyekontakt med barn i samme høyde.
Integrering handler også om tillitt og selvtillitt.