Monthly Archive for juli, 2014

Den skal tidlige krøkes…

20140708_130215

Vi skulle begynne å skrive: «Enda en container … men det er ikke «enda en container». Ingen av våre containere har vært det. Vi husker hver eneste en. Hver container har vært noe spesielt for oss og for mottakerne. Denne er også annerledes og har mye spesielt ved seg.

Den er spesiell fordi vi sender 17 leseforstørrere som bidrar til å forbedre den visuelle evnen for hundrevis av svaksynte pesoner.

Den er spesiell  fordi vi igjen sender utstyr til Mides (NAV i Uruguay) som brukes i prosjektet vi samarbeider med dem om; etableringen av en hjelpemiddelsentral i Uruguay, (den første i Uruguay og Latin-Amerika).

Den er spesiell  fordi vi sender mye utstyr til barn og unge med Cerebral Parese. Utstyret distribueres videre av Teleton (Rehabiliteringssenter i Uruguay).

Den er spesiell  fordi den i sin helhet inneholder utstyr  til en verdi av mer enn 1 million norske kroner.

Den er spesiell  fordi noens fravær gjør vondt og andres nærvær gir glede og trøst. Det som gir glede og trøst er at noen familiemedlemmer fra Uruguay er på besøk i Norge, og deltar på dugnad.

Den er veldig spesiell  fordi Julia, 6 måneder gammel (barnebarn på besøk), var med oss ​​mesteparten av dagen. Hun er desidert den minste av alle dugnadsdeltakere som har vært med i disse årene!

Solidaritet begynner fra barnsben av…