Monthly Archive for februar, 2013

Overføring av kompetanse

Elsbet, Carlos og Daniel ved full container nr 61

Elsbet, Carlos og Daniel ved full container nr 61

Det er ikke ofte vi pakker container i snø og kulde, men nå måtte vi gjøre et unntak.
Det hastet med å få sendt rullestoler, reservedeler og verktøy til Uruguay – for i
april reiser vi ned dit sammen med teknisk ekspertise fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. De skal undervise – teoretisk og praktisk i tilpassing og reparasjon av rullestoler.

Marianne og Carlos forsegler container  nr 61

Marianne og Carlos forsegler container nr 61

I ti år har vi sendt rullestoler til Uruguay og nå skal kunnskapen om dette mobilitetshjelpemidlet
overføres til elever og lærere på den tekniske høyskolen der. Det er høyskolen som
i samarbeid med Montevideo kommune og MIDES (sosial- og velferdsdepartementet) som nå ønsker å inkludere dette
faget i sitt høyskoletilbud. Kurset i april er en pilot og skal gjennomføres for fem ulike grupper i fem fylker,
før det evalueres. Det er sådd et frø…