Yearly Archive for 2013

Fra juni til Jul

Etter at den norske delegasjon som besøkte i April Uruguay er tilbake, har vi klart og pakke og sende fire containere i løpet av andre halvdelen  av 2013. Mottakerne var Horizonte Spesial Skole, MIDES (Sosial Dep.), ANEP  og  Teleton.

Rotary de Nesodden - Noruega en cont. 66.

Rotary – Nesodden – i container Nr. 66.

Under oppholdet i Uruguay i slutten av april 2013  ble vi invitert til å besøke Horizonte Skole som har spesialisert seg på omsorg av barn og unge med cerebral parese. Styremedlemmer informerte oss om behovene i skolen, noe vi også så med selvsyn i løpet av besøket. Etter vi kom tilbake til Norge begynte vi å samle materialer og utstyr  spesielt for dem. Dette gjorde vi i Juni.

Mides (Sosial Dep.) var en av de statlige institusjonene som inviterte vår delegasjon på besøk. Dorskjellige samarbeidsavtaler ble undertegnet. I nærmeste framtid skal vi sende flere containere med utstyr til funksjonshemmede.                                                                                 To av dem sendte vi i andre halvdel av 2013.

David 0g  Marianne. (mor og sønn) i container .

David og Marianne (sønn og mor) i container 65.

To norske teknikere deltok i delegasjonsreisen til Uruguay i april. Disse forklarte i møter med ANEP-UTU  (Teknisk Høyskole) hvordan man driver teknisk vedlikehold av hjelpemidler i Norge. I september fikk ANEP-UTU en container med verktøy og materialer som skal brukes i ulike kurs og en del vil distribueres videre .

Utstyr til Teletón.

Utstyr til Teletón.

Med Teleton (rehabiliterinssenter for barn) har vi flere år hatt et svært godt samarbeide.  Siste halvdelen av 2013 sendte vi 2 container til Teleton  hvor det også var utstyr til andre institusjoner.


NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus til Uruguay med kurs

Kiddi Lokøen foreleser for full sal i Montevideo første kursdag

Kiddi Lokøen foreleser i Montevideo første kursdag

Kiddi Lokøen og Marianne Holstvold på kurset i Paysandu

Kiddi Lokøen og Marianne Holstvold på kurset i Paysandu

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har vært rause, sier Carlos Caballero, og sikter til de to ansatte; Kiddi Lokøen og Marianne Holstvold ved hjelpemiddel-

sentralen som reiste sammen med oss til Uruguay for å holde kurs der.  Det var sosialdepartementet i Uruguay (MIDES) som var vårt vertskap og som betalte både reise og opphold for de to.
De siste ti årene har vi sendt over 3000 rullestoler fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus til gjenbruk i Uruguay og tiden var inne for å vise hvordan disse best tilpasses for de som skal bruke dem.
Rullestol tilpasses

Rullestol tilpasses

I alt var det ca 80 lærere og elever ved teknisk høyskole der borte som fikk diplom for gjennomført kurs.

Kursdeltakere med diplomene

Kursdeltakere med diplom

Kurset var lagt opp over to dager; en dag med teori, og en dag med praktisk opplæring. I teoridelen var det i alt over 200 personer tilstede.
Vi kjørte 330 mil på ti dager, for å holde kurs på fem høyskoler i fire forskjellige fylker. I den praktiske delen av kursene fikk hver deltaker i oppgave å komme seg rundt på skolen og skolens uteområde sittende i en rullestol.
Det ble en opplevelse de aldri glemmer, sa de under evalueringen; den minste lille terskel ble et hinder for å komme på wc eller kjøpe en matbit i kantina…
Det hadde de aldri lagt merke til før.
Kiddi overrekker kurskompendiet etter siste kursdag

Kiddi overrekker kurskompendiet til Rita Ferrari, nestleder for teknisk høyskole i Uruguay (UTU), etter siste kursdag

Federico fra Montevideo kommune, Carlos og Marianne fra Hjelpemiddelfondet og Nico, kursdeltaker og brukerkonsulent

Federico fra Montevideo kommune, Carlos og Marianne fra Hjelpemiddelfondet og Nico, kursdeltaker og brukerkonsulent

At det også var viktig at rullestolen ble regulert slik at den passet til akkurat den

personen som skulle sitte der, var også helt nytt.

Flere av deltakerne ville bruke denne nye kunnskapen i videre utdanning, hvis de fikk  muligheten til det. De roste også kursopplegget som i sin helhet var utviklet av Kiddi Lokøen.
Tilbakemeldingene fra skoleledelsen var også udelt positive. De ble inspirert og motivert til å fortsette samarbeidet med oss og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus om en videreutvikling av kursene også til et høyere nivå i den tekniske utdanningen.
Parallelt med kursene hadde vi flere møter på de institusjonene og skolene som bruker det utstyret vi har sendt nedover.
Både pc,ene, rullestolene og de mer spesialtilpassede hjelpemidlene er i daglig bruk. Samtlige tilbakemeldinger
vitnet om at behovet er stort og viljen enda større – men at det nesten ikke er midler til å kjøpe utstyr for.
Vi fortsetter derfor samarbeidet og har undertegnet en avtale om å sende ti containere med utstyr i 2013.

Overføring av kompetanse

Elsbet, Carlos og Daniel ved full container nr 61

Elsbet, Carlos og Daniel ved full container nr 61

Det er ikke ofte vi pakker container i snø og kulde, men nå måtte vi gjøre et unntak.
Det hastet med å få sendt rullestoler, reservedeler og verktøy til Uruguay – for i
april reiser vi ned dit sammen med teknisk ekspertise fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. De skal undervise – teoretisk og praktisk i tilpassing og reparasjon av rullestoler.

Marianne og Carlos forsegler container  nr 61

Marianne og Carlos forsegler container nr 61

I ti år har vi sendt rullestoler til Uruguay og nå skal kunnskapen om dette mobilitetshjelpemidlet
overføres til elever og lærere på den tekniske høyskolen der. Det er høyskolen som
i samarbeid med Montevideo kommune og MIDES (sosial- og velferdsdepartementet) som nå ønsker å inkludere dette
faget i sitt høyskoletilbud. Kurset i april er en pilot og skal gjennomføres for fem ulike grupper i fem fylker,
før det evalueres. Det er sådd et frø…

Container nr 60 åpnes i Montevideo

ReunionDa container nr 60 ankom havna i Montevideo var representanter fra Salto kommune, fra Canelones kommune og Carlos Cabalero fra Hjelpemiddelfondet, til stede.

Før de kunne ta imot utstyret måtte de innom rederiet for å få tillatelse til å åpne containeren og ta ut utstyret. På dette møtet var også representanter fra tollmyndighetene tilstede.

sjekk av cont.60-1Senere – i 30 varmegrader på havna i Montevideo – begynte prosessen med å ta ut og sjekke alt utstyret. Ansatte fra offentlige myndigheter (notar) var også med på denne kontrollen. Det er viktig å sjekke at antallet på oversendte lister stemmer med antallet som pakkes ut av containeren.

abrir no 60

Det ble en spesiell stund med mange følelser. Både typen utstyr og den gode kvaliteten på det, ble nok en gang kommentert av de som var der.