Monthly Archive for mai, 2011

Ny samarbeidspartner

Container nr 50 åpnes i UruguayContainer nr 50 blir her åpnet i Uruguay. Da har den vært underveis fra Norge til Uruguay, via Hamburg og Buenes Aires i ca en måned. Det meste av utstyret i denne containeren gikk til Teleton, en idèell organisasjon med spesialkompetanse på motoriske funksjonshemninger. De driver flere daginstitusjoner rundt omkring i Uruguay og rullestolene de mottok blir raskt lånt ut til barn eller voksne som trenger det.

Samtlige rullestoler har vi fått fra hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Stor takk til dem som tenker gjenbruk av brukbart utstyr der.

Rullestoler løftes ut av containeren

Hittil har vi bare sendt utstyr til offentlige institusjoner i Uruguay, men for å nå ut til flere funksjonshemmede som trenger utstyr har vi nå også innledet et samarbeide med Teleton. De har også et godt mottaksapparat og noen få dager etter at de hadde mottatt utstyret sendte de oss bildene du ser på siden her.