Monthly Archive for februar, 2009

Sidene er under arbeid…

Beklageligvis er våre gamle nettsider falt ut og vi har derfor ikke noe arkiv på nettsidene.  Men vi er nå igang med å fylle de nye sidene og vil snart ha en oversikt over virksomheten gjennom de seks årene vi har drevet med forsendelser av utstyr til Latinamerika.

Continue reading ‘Sidene er under arbeid…’