Om Hjelpemiddelfondet

Hjelpemiddelfondet ble etablert i 2002 av Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero og er en norsk idealistisk, upolitisk og ikke statlig (ngo) virksomhet. Hovedformålet med virksomheten er innsamling, formidling og gjenbruk av utrangerte hjelpemidler, sykehusutstyr og utdanningsmateriale som av ulike årsaker ikke lengre brukes i Norge.

M i ambulanse til Uruguay06

Marianne i den første ambulansen vi sendte til Uruguay

David, Andres og Carlos ved fullpakket container

David, Andres og Carlos ved fullpakket container

Utstyr til container nr 50

Utstyr til container nr 50

Vi har avtale og samarbeider jevnlig med blant annet NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Utstyret kommer fra det offentlige, fra private firmaer og fra frivillige organisasjoner og er i god brukbar stand.

Vi har (pr september 2017) sendt 103 containere, med rullestoler, rullatorer, gåstoler, krykker, tekstforstørrere, datamaskiner, skrivebord, ambulanser, sykehussenger, operasjonsbord, bårer, ultralydapparat, anestesibord og sykehusuniformer til ulike institusjoner og sykehus i Latinamerika.

Vi får regelmessig søknader om utstyr fra mange land og fra forskjellige institusjoner, sykehus og organisasjoner. Vi vet at utstyret kommer fram til dem som trenger det fordi vi samarbeider tett med ansatte i offentlige departement, i kommunale etater og i etablerte, seriøse institusjoner.

Vi har også vært på besøk hos de fleste mottakerne og fulgt opp samarbeidet med dem gjennom kartlegging av hvilket utstyr de trenger mest og med kompetanseoverføring via forelesninger eller i verksteder med praktisk skulder-ved -skulder opplæring. Forsendelsene av containere er for oss et viktig internasjonalt solidaritetsarbeide og vi vet at de som tar imot utstyret bruker mye ressurser på å fordele dette til dem som trenger det mest.